GRASSLAND ANIMALS

FROM THE GRASSLANDS OF NORTH AMERICA TO THE SAVANNAH OF VENEZUELA AND AUSTRALIA

The American prairie and Pampas and the vast savannah fields of Venezuela and Australia: this enormous amount of green areas is the ideal habitat for many species. The climates may vary from temperate steppe to even tropical or subtropical. Famous inhabitants of the grasslands, spread over the world, are the American bison, Mustang, cougar, coyote, pronghorn, fox, guanaco, Australian dingo, brumby, kangaroo and many bird species. Discover here your favourite original or go for a HQ limited reproduction in the art shop.

By every sold work, a part will be donated to animal rescue organisations

De Amerikaanse prairie en Pampas en de uitgestrekte stukken savanne van Venezuela en Australië: deze enorme hoeveelheid groene velden weten voor veel diersoorten de ideale leefomgeving te vormen. Het type klimaat kan hierbij variëren van een gematigd steppeklimaat tot, zoals de savanne, zelfs tropisch tot subtropisch. Bekende inwoners van de graslanden, verspreid over de wereld, zijn de Amerikaanse bizon, Mustang, puma, coyote, gaffelbok, vos, guanaco, de Australische dingo, brumby, kangoeroe en vele vogelsoorten. Ontdek hier je favoriete dierenschilderij of ga voor een gelimiteerde HQ reproductie in de art shop.

Bij elk verkocht werk wordt een deel aan dierenorganisaties gedoneerd

For more information, send a message to info@deaudesign.com.