HELP  THE  ANIMALS

It is not a secret that our planet is in need. Because of -mostly- human actions, many animals are living in dangerous situations or are critically endagered. Bushfires, destroyed habitats, brutal murders for their coats or exclusive body parts, trophy hunting or all kinds of mistreatment with enormously decreasing numbers as a result: innocent animals are the nowadays victims...

HELP  ANIMALS  WITH  ART

When buying an artwork (original/giclée) of DEAU, you will help animals in need! By every sold artwork, a small part will be donated to several animal rescue organisations, such as:

Stichting DierenLot

WNF / WFF

IFAW

Stichting Aap

World Animal Protection

The Donkey Sanctuary

ANIMAL  FRIENDLY 

What does DEAU do to make this planet a better place?

- By every sold artwork, DEAU will donate a part to several rescue organisations. Together, we can help innocent animals!

- DEAU only works with synthetic brushes:

no animal hair is used

- DEAU works with vegan and durable materials.

Every helping hand is an action to make this world a better place. Even the smallest amount can make a change...

On behalf of DEAU and the animals,

Thank you very much!

Het is geen geheim dat onze planeet in groot gevaar is. Door grotendeels menselijke acties leven veel dieren in levensbedreigende omstandigheden en of zitten zelfs tegen het punt van uitsterven aan. Bosbranden, geruïneerde gebieden, gruwelijke moorden voor vachten of andere lichaamsdelen of de brute trofeejachten met schrikbarende, afnemende aantallen als resultaat. En, onschuldige dieren? Die zijn er de weerloze slachtoffers van...

HELP  DIEREN  MET  KUNST

Wanneer je een schilderij (origineel/giclée) bij DEAU koopt, help je tegelijkertijd dieren in nood! Bij ieder verkocht werk wordt er een deel van de opbrengst aan verscheidene dierenorganisaties gedoneerd, waaronder:

Stichting DierenLot

WNF/WFF

IFAW

Stiching Aap

World Animal Protection

The Donkey Sanctuary

DIERVRIENDELIJK

Wat doet DEAU om deze wereld beter te maken?

- Bij ieder verkocht werk wordt een deel gedoneerd aan verscheidene dierenorganisaties. Samen kunnen we onschuldige dieren helpen!

- DEAU werkt alleen met synthetische materialen:

Dierenhaar wordt niet gebruikt.

- DEAU werkt met niet-dierlijke en duurzame materialen.

Iedere helpende hand is een actie om deze wereld een stukje beter te maken! Zelfs de kleinste beetjes kunnen een groot verschil maken...

Namens DEAU én de dieren,

Heel hartelijk bedankt!

© 2021 by DALJANSSENS

Oisterwijk, Noord-Brabant 

info@deaudesign.com 

  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon

DEAU
Deau Animal Artist

Deau Wildlife Artist

Deau Horse Artist

Deau Bird Artist

Deau Animaliere

Deau Equestrian artist

Deau equine artist

Deau watercolor artist

Deau wildlife paintings

Deau horse paintings

Deau fine art