OLD  DUTCH

A TRIBUTE TO HOLLANDS CULTURAL ANIMAL HISTORY, INSPIRED BY THE MASTERS

OTTO EERELMAN AND PAULUS POTTER

Have you ever looked at animal paintings from the 17-18th century?  Many ‘common breeds’ then are the rare ones today. That’s a pitty, because these animals are still very important. Besides their ecological, economical, durable and even scientific value, old breeds are very crucial when it comes to passing on ‘pure genes’ instead of the more homogene ones nowadays. And, what about their cultural value? With their presence on old paintings, they give us an impression of our history, like how did our landscape look like..? 

Heb je wel eens goed op dierenschilderijen uit de 17-18e eeuw gelet? Veel 'gewone rassen' van toen zijn de zeldzame van vandaag. Dat is jammer, want nog altijd zijn deze dieren van groot belang. Naast hun ecologische, economische, duurzame en zelfs wetenschappelijke waarde, zijn oude rassen eveneens belangrijk voor het doorgeven van meer 'pure genen' in plaats van de meer homogene typen hedendaags. En, wat te denken van hun culturele waarde? Met hun aanwezigheid krijgen we een impressie van onze geschiedenis. Want, hoe zag ons landschap er toen eigenlijk uit..?