POLAR   TAIGA ANIMALS

FROM THE ARCTIC TUNDRA TO THE BOREAL FORESTS OF NORTH AMERICA, SCANDINAVIA AND NORTH ASIA

The polar zone, like the Arctic tundra, and the boreal forests, also kwown as taiga, are the most cold habitats for wildlife. These areas are -mostly- rich of snow and known as evergreen coniferous forests with trees like spruces. The flora and fauna of this area are well adapted to the cold circumstances. Here, you find species like the moose, reindeer, lynx, wolf, marten, Arctic hare, polar bear and even the Siberian tiger. Discover here your favourite original or go for a HQ limited reproduction in the art shop.

By every sold work, a part will be donated to animal rescue organisations

De poolzone, zoals de toendra, en de boreale bossen, ook wel bekend als taiga, zijn de meest koude leefomgevingen voor wilde dieren. Deze gebieden zijn veelal rijk aan sneeuw en naaldbossen met bomen als sparren. De flora en fauna van dit gebied hebben zich dan ook erg goed aangepast aan deze ijskoude weersomstandigheden. Hier vind je diersoorten als de eland, het rendier, de lynx, wolf, marter, sneeuwhaas, ijsbeer en zelfs de Siberische tijger. Ontdek hier je favoriete origineel of ga voor een gelimiteerde HQ reproductie in de art shop.

Bij elk verkocht werk wordt een deel aan dierenorganisaties gedoneerd

For more information, send a message to info@deaudesign.com

Mauritz - Reindeer

Mauritz - Reindeer

Framed: 96×132 Conservation Status: Vulnerable

Toto - Eurasian Wolf

Toto - Eurasian Wolf

Framed: 70×90 cm Conservation Status: Least Concern

Thomas - Arctic Hare

Thomas - Arctic Hare

Framed: 40×50 cm Conservation Status: Least Concern